Voor mijn Burgermeester

Voor mijn burgemeester

We staan hier Marco nu op een bijzonder magisch moment

Het is 13 April 2021

We staan op een bijzondere plek

Het Asserbos

En net als 76-80  jaar geleden zijn we in oorlog

In oorlog met een onzichtbare vijand

En net als toen geeft dat angst, zorgen, restricties en zelfreflectie

Corona gaf en geeft , blijf dichtbij huis, ga niet te ver weg, wees voorzichtig

Toen ontdekte ik het bos

En ik niet alleen, honderden Assenaren vonden en vinden in dit bos , een schuilplaats

Een schuilplaats van veiligheid en geborgenheid en het putten van moed en kracht

Omdat het bos het zo uitstraalt, het er al zoo lang is

We hebben een prinses die met bomen knuffelt wordt gezegd

Zo ben ik niet , maar ik snap haar wel, ik streel ze af en toe.

Een ster in het bos

Met 7 wegen, onlangs, keurig geaccentueerd met klinkers.

7 wegen die ergens toe leiden.

Bedacht, eens 250 jaar terug

7 wegen, vol met geschiedenis, vol  met verhalen, verhalen uit het bos

7 wegen, die ook sámen komen

Samenkomen op dit punt, zich versmelten en zich delen, alsof ,7 wegen te weinig zijn ,voor de geschiedenis van dit bos

Het kloppend hart van het Asserbos, de groene long van haar stad

                                             Marten