Lente

Foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd

Gele dove netel

Een beukennootje ontkiemt

  

Salomonszegel (Drents: Mot met biggen)

Lijsterbes in de knop

Een varenblad ontrold zich

Pad in pril fris lente groen

Bosbes bloei

 

de heemtuin

Langs de Beilerstraat

Ajuga (kruipend zenegroen)

Orchidee in de heemtuin

waterviolier